Analysera din BIM

Oavsett vilken mjukvara du använt för att göra din BIM så behöver modellen kvalitetsäkras. Har du rätt klassificeringar gentemot IFC? Har du det antal väggtyper som kan förväntas i ett byggskede? Har du rätt mått med avseende på utrymningsvägar och tillgänglighet?

rickhakan267x357

Vi har stor erfarenhet och bred kunskap i att analysera en BIM. Vi anpassar Solibri till svenska normer och byggregler. Dessa regler är framtagna i samarbete med några av Sveriges största byggföretag och arkitektkontor. Skicka oss en IFC-fil på ditt projekt. 


Vi kontrollerar modellen åt dig och ger dig den återkoppling du behöver för att kunna leverera det bästa underlaget inför upphandling, samordning och byggnation.

Högsta kreditvärdighet