ARCHICAD 20

Nu lanserar vi den anpassade versionen av ARCHICAD 20 för den svenska marknaden. ARCHICAD 20 har ett antal viktiga funktionella förbättringar som lägger tonvikten på ”I:et” i BIM, vilket ökar värdet för både användare och andra deltagare i projekten. Med ett helt nytt och modernare grafiskt användargränssnitt skiljer sig ARCHICAD från andra BIM-verktyg.

AC20-267x357

Ladda hem ARCHICAD 20 här ››

Den verkliga potentialen med BIM är att kunna processa och ta hand om all information som behövs för att utforma, bygga och förvalta byggnader. En betydande del av denna information är icke-geometriska data. ARCHICAD 20 erbjuder kraftfulla arbetsflöden för att hantera, visualisera och utbyta sådan information med alla aktörer som deltar i utformningen av designen och själva byggprocessen.

Nytt i ARCHICAD 20

Förbättrad informationshantering

Lagra informationen: Information är den mest värdefulla delen av BIM och ARCHICAD 20 hjälper arkitekter och designers få ut det mesta av det! ARCHICAD 20 tillåter användaren att utnyttja sin modell som central lagringsplats för all relaterad information som behövs. Användaren kan även lagra och underhålla information i modellen som inte har skapats med CAD eller BIM verktyg. Exempelvis filer från MS Excel.

Visa Informationen: ARCHICAD 20 utnyttjar den väl strukturerade informationen och kan visualisera densamma vilket ger en enorm effektivitet genom hela projekteringen. Med hjälp av smarta filter och en helt ny grafisk override-funktion kan användaren fritt ändra representationen av 2D- och 3D-vyer av objekt med liknande egenskaper. Den här funktionen underlättar ett antal arbetsflöden vilket gör kommunikation, samordning och kontroll av modellen mycket mer effektiv.

Dela Informationen: ARCHICAD 20 är ett av de första BIM-programmen som har fullt stöd för den öppna standarden IFC 4. IFC 4 stöder ”Design Transfer View” och ”Reference View” vilket ger stor hjälp vid samordning med andra discipliner. Informationsutbyte via verktyg som BIMx eller MS Excel möjliggör för en mycket bredare målgrupp att använda och ta del av den information som lagras i modellen.

Grafiska favoriter
Helt nya ”Grafiska favoriter” ger direkt visuell feedback om sparade inställningar med automatiskt genererade miniatyrer, dessa är tillgängliga för samtliga verktyg. Detta hjälper inte bara BIM-ansvariga på kontoret att upprätta och underhålla mallar utan det snabbar upp det vardagliga användandet för alla.

Förnyad grafiskt användargränssnitt
ARCHICAD 20 har en helt nytt uppfräschat grafiskt användargränssnitt. Detta gör ARCHICAD 20 till den mest moderna BIM-applikationen som finns på marknaden idag. Formspråket som används i det förnyade gränssnittet ger ARCHICAD ett utseende mycket närmare mobilappar än traditionella stationära datorer, vilket gör det särskilt lockande för den yngre generationen.


Högsta kreditvärdighet