ARCHICAD 21

Nu lanserar vi den anpassade versionen av ARCHICAD 21 för den svenska marknaden. Innovation har varit ett av ARCHICADs grundpelare sedan starten. ARCHICAD 21 introducerar ett nytt trappverktyg, med GRAPHISOFTs patenterade Predictive Design ™ -teknik. ARCHICAD 21 levererar ett antal andra viktiga förbättringar inom visualisering, OPEN BIM, prestanda och produktivitet vilket gör den här versionen till en av de starkaste i GRAPHISOFTs historia.

AC21-box-267x357

Länkar till ARCHICAD 21

Konceptet BIM har varit bra på att automatisera dokumentationsprocessen för arkitekten. ARCHICAD 21 tar ett enormt steg framåt genom att göra BIM-verktyget till en ännu mer aktiv del av själva designprocessen. Detta gör man genom att införa förbättringar i stora delar av ARCHICAD.

Att utforma trappor är en iterativ process som kräver flera rundor för att synkronisera designintention med tillämpliga standarder. ARCHICADs nya trappverktyg utökar arkitekternas kreativitet och möjlighet genom att utföra automatisk validering av t.ex. mänsklig ergonomi. ARCHICADs algoritmer validerar tusentals alternativ i bakgrunden och presenterar sedan de mest optimala trappdesignerna att välja bland.

En ARCHICAD-modell fungerar som en central databas med BIM-data, tillgänglig för alla i projektet. ARCHICAD 21 introducerar ett flexibelt sätt att klassificera element för att stödja något nationellt eller standardiserat klassificeringssystem. Klassificeringar är mycket viktiga i ett OPEN BIM-flöde. Detta ger interoperabilitet mellan discipliner och andra BIM-system. Dessa klassificeringar kan överföras mellan projekt via XML-formatet.


Högsta kreditvärdighet