BIM-MANUAL

Nu finns en ny och uppdaterad version av vår öppna BIM-manual för fastighets-, bygg- och arkitektbranschen. Initiativet till denna text är taget av oss på Graphisoft. Avsikten är att den som läser dokumentet inte behöver ha några djupa kunskaper inom BIM- eller CAD-teknik för att förstå de olika kapitlen.

Bimmanual-267x357
Inför varje BIM-projekt görs normalt en specifik manual, för att alla inblandade ska ha samma plattformar och struktur. Detta är en generell och övergripande BIM-manual som kan användas i BIM-projekt och efter behov anpassas till det egna företagets behov. Denna manual är fri att användas för branschen, skolor och universitet. 

- Inom fastighets- och byggbranschen behövs ett gemensamt BIM-språk som grundar sig på viljan att bygga smartare, mer lönsamt och miljöanpassat. Inom EU finns nu standarder att förhålla sig till, denna manual hjälper företagen att förstå processen och kunna formulera sig rätt i kravställandet säger Magnus Dulke, VD på Graphisoft.

Många projekt inom bygg och fastighetsförvaltning inleds med att man tar fram ett omfattande styrdokument kring den praktiska tillämningen av BIM. Bakgrunden är att olika aktörer har olika uppfattningar om strukturer, begrepp och tillämpningar för ett BIM-projekt. - Det är ett resursslöseri och hämmande för utvecklingen av BIM. Därför har vi velat bidra till en generell, branschmässig BIM-manual, så att man inte behöver uppfinna hjulet om och om igen, säger Magnus Dulke.

Manualen har på uppdrag från Graphisoft tagits fram av Informationsbyggarna, ett företag inom miljö, IT- och fastighetsbranschen som arbetar med att förädla och utveckla information. Författaren Jan-Mikael Kristiansson arbetar bl a som informationssamordnare åt Region Skåne och är utbildare på Jönköpings Universitet.
Manualen beskriver bl a konceptet BIM med begrepp och definitioner, förklarar nyttan för olika roller inom bygg- och fastighet samt ger exempel på praktiska tillämpningar. Tanken är att man inte behöver ha några djupa kunskaper inom BIM- eller CAD-teknik för att förstå de olika kapitlen. 

-Det var ett viktigt mål eftersom BIM-tekniken i högsta grad är ett verktyg även för beslutsfattare och andra som kanske inte är så tekniskt bevandrade, menar Magnus Dulke.

Den mer tekniska delen av manualen beskriver bl a riktlinjer för BIM-modellering, projektledning och projektfaser, arkitektdesign, teknisk design och analyser, konstruktion, kvalitetsarbete, mängdning och beräkningar, miljö- och energiberäkningar, BIM för förvaltning m m. Manualen är alltså tänkt som ett verktyg för alla inblandade; fastighetsägare, byggherre, entreprenör, teknikkonsult, arkitekt och förvaltare.

-En viktig grundprincip är att manualen är leverantörsoberoende och bygger på öppna filformat. Målsättningen har varit skapandet av en generell och öppen manual, förklarar Magnus Dulke.

Manualen är vägledande vid skapandet och användandet av digital byggnadsinformation på ett övergripande plan. Texten kan med fördel användas för att ta fram mer fördjupande CAD/BIM-bilagor som kompletterar anvisningar inom t ex fastighetsinformation eller projektering. 

Styrdokumentet för BIM-projekt kommer Graphisoft att hålla helt öppen för vem som helst att använda utan kostnader.

-Vår förhoppning är att manualen ska bli Sveriges BIM-bibel, avslutar Magnus Dulke.

Högsta kreditvärdighet