dRofus

dRofus är ett avancerat planeringssystem för användning i byggprojekt. Nu finns en addon som underlättar för ARCHICAD-användaren.

drofus267x357
Denna addon fokuserar på synkronisering av rum, lokaler och utrymmen, vilket gör det dagliga arbetsflödet för ARCHICAD-användare mer flexibelt och effektivt i kombination med dRofus.

Om dRofus

dRofus är ett avancerat planeringssystem för användning i alla byggprojekt. Verktyget används idag i ett stort antal projekt i Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna och USA.

dRofus är ett rumsfunktionsprogram och är på väg att etablera sig som standard i den norska byggbranschen. dRofus stöder viktiga arbetsprocesser i ett byggprojekt:

- Planering och kartläggning av utrymmen, rum och funktioner
- Rumfunktionsprogrammering, registrering och kontroll av krav för varje rum
- Utrustning schemaläggning, kostnadskontroll och inköp av utrustning
- Kontrollera överensstämmelsen mellan programmet och modellen via IFC


dRofus kommunicerar via det öppna filformatet IFC. Därmed kan programmet göra kontroller av design-modellen mot de programmerade kraven och berika IFC-modellen med data från dRofus. All data som skickas över Internet kan lagras centralt vilket ger alla intressenter tillgång till uppdaterad och korrekt information vid givet tillfälle.


Högsta kreditvärdighet