EcoDesigner Star

Detaljerad Energianalys – Integrerad i BIM. EcoDesigner Star är ett stort steg framåt när det gäller energianalyser kopplade till en BIM. Den tidigare EcoDesigner-motorn har uppgraderats för att kunna leverera exakt och användbar data i en tidig designfas. Resultaten ger arkitekten möjlighet att i tidiga skeden ta mer genomtänkta beslut. Det blir också enklare att kontrollera att värdena ligger inom de krav som finns.

Ecod267x357

Ungefär 80% av besluten som gäller en byggnads energiutformning tas i ett tidigt skede av bygg- och designprocessen. GRAPHISOFT EcoDesigner Star ger arkitekten möjlighet att snabbt och effektivt utvärdera olika alternativ av designen baserat på energiförbrukning, "carbon footprint" och energibalans per månad. Byggd på ARCHICADs möjlighet till energiutvärdering står denna produkt stark för sig själv och uppfyller de mest rigorösa standarder för hållbar design.

Arkitekter kan utvärdera energiförbrukning och påverkan inifrån ARCHICAD. Med EcoDesigner Star blir den virtuella byggnaden ännu mer intelligent, sk "BEM", Building Energy Model, redan i den tidiga designfasen.

Läs mer och förstå arbetsmetodiken i EcoDesigner Star och ARCHICAD ››

Läs mer och se alla filmer om EcoDesigner Star, klicka HÄR ››

Högsta kreditvärdighet