Etableramera

Vår vision är att genom våra system ge våra kunder bättre förutsättningar att arbeta med intensiva etableringsplaner och förvaltning av anläggningar. Vårt systemfokus är att omfatta både CAD-sidan och WEB/Mobilitet med bibehållna informationskedjor . Våra system vänder sig till olika typer av användare som har sina verktyg och rättigheter där alla arbetar mot en gemensam informationsmängd som är uppdaterad och strukturerad.

etableramera-267x357

Vårt system är tvådelat mellan CAD och WEB där information kan flöda mellan delarna vilket ger stabilitet och uppdaterad informationslager om dina anläggningar och aktiviteter. Stöd för att koppla på externa datakällor och system finns och ger många möjligheter till att hitta nya nyckeltal och rapporter för beslutsstöd. 

Systemet består av ett antal moduler både för CAD och WEB vilket möjliggör kundanpassning och ger önskad funktionalitet. CAD-delen är integrerad med ARCHICAD som bas vilket ger en mängd funktioner samt framtidssäkrar den generella utvecklingen avseende CAD-funktionalitet.

Läs mer på www.etableramera.se ››

Högsta kreditvärdighet