Förbättra BIM-Guiden

Om du har synpunkter på innehållet, vill att vi utökar innehållet eller bara säga att vi med BIM-Guiden har skapat något bra så är du mycket välkommen med dina synpunkter.

BIM Guidens träffsäkerhet och direkta nytta är mycket beroende av den input som arkitekter, konstruktörer, inredare, designers mm ger.

Vi kan inte tillfredsställa allas behov men kommer att göra en bra avvägning mellan produktivitet och kreativitet. Det är relativt enkelt att spela in filmer för oss så tveka inte att skicka dina förslag. Vi kommunicerar ut nya filmer på BIM-Guidens nyhetssida samt det vanliga Nyhetsbrevet du får via e-posten (om du inte får nyhetsbrevet kan du anmäla dig här ››).

Varje månad drar vi en slumpvis person som kommit in med en önskan och skickar en liten rolig grej med posten.

OBS - Alla fälten är obligatoriska!

Högsta kreditvärdighet