Här hittar ni material för utbildning

 • Nedladdningar
  Senast uppdaterad
 • 25/10 2017
  Här finns länken med dokumentet som ligger till grund för våra nyhetskurser. Det är möjligt att spara en PDF från sidan för utskrift. Notera att vi har kurser på nätet och på våra kontor för gällande version av ARCHICAD. Denna nyhetskurs ingår i vårt VIP-avtal.
 • 31/10 2016
  Här finns länken med dokumentet som ligger till grund för våra nyhetskurser. Det är möjligt att spara en PDF från sidan för utskrift. Notera att vi har kurser på nätet och på våra kontor för gällande version av ARCHICAD. Denna nyhetskurs ingår i vårt VIP-avtal.
 • 31/1 2017
  Nu finns en ny och uppdaterad version av vår öppna BIM-manual för fastighets-, bygg- och arkitektbranschen. Initiativet till denna text är taget av oss på Graphisoft. Avsikten är att den som läser dokumentet inte behöver ha några djupa kunskaper inom BIM- eller CAD-teknik för att förstå de olika kapitlen.
 • 31/10 2016
  Här finns länken med dokumentet som ligger till grund för våra nyhetskurser. Det är möjligt att spara en PDF från sidan för utskrift. Notera att vi har kurser på nätet och på våra kontor för gällande version av ARCHICAD. Denna nyhetskurs ingår i vårt VIP-avtal.
 • 15/11 2016
  Här finns den pdf som ligger till grund för våra nyhetskurser. Ladda hem pdf:en via länk nedan för att ha som stöd. Notera att vi har kurser på nätet och på våra kontor för gällande version av ArchiCAD. Denna nyhetskurs ingår i vårt VIP-avtal.
 • 27/10 2016
  Här finns den pdf som ligger till grund för våra nyhetskurser i senaste versionen av ArchiCAD. Ladda hem pdf:en via länk nedan för att ha som stöd under kurs som hålls på nätet eller använd den för att vara påläst innan du kommer på våra nyhetskurser.
 • 27/10 2016
  Här finns den pdf som ligger till grund för våra nyhetskurser i senaste versionen av ArchiCAD. Ladda hem pdf:en via länk nedan för att ha som stöd under kurs som hålls på nätet eller använd den för att vara påläst innan du kommer på våra nyhetskurser.
 • 27/10 2016
  Här finns den pdf som ligger till grund för våra nyhetskurser. Ladda hem pdf:en via länk nedan för att ha som stöd. Notera att vi har kurser på nätet och på våra kontor för gällande version av ArchiCAD. Denna nyhetskurs ingår i vårt VIP-avtal.
 • 3/1 2017
  Detta kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken bakom detta kompendium är att ge personen som aldrig har använt ARCHICAD, en första inblick i hur programmet fungerar. För att klara av övningarna i detta kompendium krävs en viss datorvana.
 • 23/1 2018
  IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt och öppet filformat som möjliggör informationsutbyte mellan olika CAD-program och andra mjukvaror inom bygg och förvaltning. IFC-formatet är ISO-certifierat och kan integreras i det kvalitetssäkringssystem som ditt kontor har valt. IFC är utvecklat av IAI – International Alliance for Interoperability som idag har mer än 600 medlemsföretag runt om i världen.
 • 11/3 2015
  IFC (Industry Foundation Classes) is a neutral and open file format that enables information exchange between different CAD applications and other software within the in construction and management areas. The IFC format is ISO-certified and can be integrated into the quality assurance system that your office has chosen. IFC is developed by IAI - International Alliance for Interoperability, which today has more than 600 member companies around the world.
 • 27/10 2016
  Detta är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som vill ha kontroll över kommunikation med DWG-formatet. Guiden består av tre nivåer, A-B-C, som täcker förkunskap till expertnivå.
 • 7/3 2018
  För att vara så väl förberedd som möjligt innan du kommer på vår grundkurs har vi tagit fram en enkel pdf som förklarar mycket av gränssnitt och andra saker som kommer att går igenom under själva kursen.
Högsta kreditvärdighet