Lasercad, Graphisoft Sverige och Vico går ihop och blir Nolliplan. Lasercad Sverige AB med bifirman Graphisoft och systerföretaget Vico går nu samman till ett gemensamt bolag – Nolliplan AB.


IMG_2882


Bolagen erbjuder unika och innovativa verktyg för att effektivisera byggprojekt. Med sina ledande mjukvaror ARCHICAD, SOLIBRI och VICO samlar de nu alla produkter under ett och samma varumärke.

– Detta är ett mycket strategiskt och logiskt steg i vår utveckling. Inte minst för att vara ett ännu bättre stöd till den svenska byggindustrin. Med unik kunskap erbjuder vi den bredaste kompetensen för att effektivisera och optimera byggprojekt i Sverige. Det blir naturligt för alla att kontakta oss när de vill hitta kraftfulla verktyg för att utveckla sitt företag och processer med hjälp av digitalisering och BIM, säger Magnus Dulke, VD för Nolliplan AB.

Tillsammans har bolagen lång och gedigen erfarenhet från branschen och de samlade kunskaperna kommer nu till nytta för kunderna.

– Ja, äntligen! Nu är det dags. Vi har under många år byggt upp flera starka varumärken och vinner kontinuerligt nya kunder och tar marknadsandelar. Nu vill vi samla vår kompetens och tydligare stötta våra kunder i deras framtida satsning på digitalisering och BIM, säger Patrik Mälarholm, marknadschef och vice VD för Nolliplan AB.

Kontakt:
Magnus Dulke
VD
070-344 64 24
magnus.dulke@nolliplan.se
Kontakt:
Patrik Mälarholm
Marknadschef & vVD
070-344 64 84
patrik.malarholm@nolliplan.se


Om oss

2002 startar sex entreprenörer bolaget Lasercad Sverige AB, ett företag vars affärsidé är att hjälpa arkitekter komma igång med BIM på allvar med fokus på att implementera ARCHICAD. Lasercad Sverige AB, i dag Nolliplan AB, är sedan 2002 utvalda till ensamma distributörer för ARCHICAD på den svenska marknaden.

2009 startades Virtual Construction Software Sweden AB (Vico) för att erbjuda branschen nya innovativa verktyg för mängdning, kalkyl och tidsplanering med fokus på byggentreprenören. Trimble valde företaget som ensamma distributörer av Vico Office på den svenska marknaden.

2010 började företaget även erbjuda branschen SOLIBRI – ett verktyg för att kvalitetssäkra samordningen och minimera risker och fel i byggprojekt. Det gick så bra att företaget sedan 2016 är den enda utvalda distributören av SOLIBRI på den svenska marknaden.

Om namnet Nolliplan

Giovanni Battista Nolli var en italiensk arkitekt och kartograf som 1748 publicerade den första kartan över Rom sedan antiken, “Nuova pianta di Roma”. Det nyskapande var att han även inkluderade alla offentliga inomhusrum precis på samma sätt som gator och torg vilket gav en helt ny bild av det offentliga rummet.

Nolliplan står för innovation i sin tid och på samma sätt vill Nolliplan AB i vår tid leverera innovativa och banbrytande lösningar till byggbranschen.Högsta kreditvärdighet