Solibri Svenskanpassning

Graphisofts Svenskanpassning SMC 9.7. I den nya versionen av den svenska anpassningen är den stora nyheten att det är styrt mer mot att följa BIP-koders namngivning av parametrar för att underlätta var informationen finns oavsett vilket program som skapat modellen.Graphioft Sverige har skapat en anpassning på svenska av de internationella filerna som medföljer vid installation.

Anpassningen leder till att skapa bättre underlag i sina kvalitetskontroller av modeller som är skapade enligt svensk modellerings metodik.Svenskanpassningen finns tillgänglig via Solution Center för installation, administratören måste tilldela licensen för varje användare för att den skall kunna installeras på datorn. För mer information hur man får tillgång till anpassningen för Solibri kontakta Graphisoft Sverige eller maila solibrisupport@graphisoft.se.

Tillgänglighetsregler: De svenska reglerna för tillgänglighetSS 91 42 21:2006 är omfattande och många av reglerna är idag inte möjliga att kontrollera om man inte förbereder modellerna på speciellt sätt. De regler som finns är internationella regelsamlingar som kan installeras via Solution Center.

Svenska anpassningens innehåll
Roller: Det finns 12 olika roller som är skapade för att underlätta beroende på vad som skall kontrolleras. Alla roller är enbart skapade för att slippa välja regler, klassificeringar och listor varje gång en kontroll skall göras. Det går alltid att lägga till och ta bort i efterhand om så önskas.

• Area beräkning SS 21054-2009
• BIM Validering Arkitektur• BIM Validering Konstruktion
• BIM Validering VVS
• Kollisionskontroll Arkitektur
• Kollisionskontroll El
• Kollisionskontroll Konstruktion
• Kollisionskontroll Sprinkler
• Kollisionskontroll Ventilation
• Kollisionskontroll VVS
• Kontroll BIP-koder
• VICO kontroll

Regler: Majoriteten av alla internationella regler är översatta till svenska för att det skall bli lättare att förstå reglernas funktion. Alla regler är optimerade att fungera på modeller skapade i CAD-program i Sverige. Detta innebär att många regler kräver att modeller är skapade med information enligt svensk standard som t. ex. BSAB och AMA koder. Många regler använder sig av klassificeringar för att underlätta kontroller av information som skall kontrolleras.

• I dessa regler har det mest skett små uppdateringar för att säkerställa funktionaliteten i kontrollerna
- BIM Validering – Arkitektur
- BIM Valdiering – VVS
- BIM Valdiering – Konstruktion
- BIP-kontroll ”Bygg”
- BIP-kontroll ”El/Tele”
- BIP-kontroll ”Sprinkler”
- BIP-kontroll ”VS”
- BIP-kontroll ”Ventilation”
- Brandsäkerhet- Byggnadseffektivitet
- Dimensionering MagiCAD
- Föranalys inför en energianalys
- Grundläggande kontroll inför VICO leverans
- Kollisioner El modeller
- Kollisioner Sprinkler
- Kollisioner VS modeller
- Kollisioner Ventilations modeller
- Kollisionskontroll – Arkitektur
- Kollisionskontroll – Konstruktion
- Konstruktion vs Arkitektur
- Modelljämförelse – VVS och Elinstallationer
- Modelländring - Konstruktion
- Mängdkontroll
- Möbel och övriga objektkontroller
- Projektspecifika namn och ID
- SIS Area kontroll*
- Svenskanpassad för Arkitektur för BIM*
- Svenskanpassad för Elektriska element i BIM*
- Svenskanpassad för VVS-system i BIM*
- Svenskanpassad för sammanfogad BIM*
- VVS vs Arkitektur
- VVS vs Konstruktion
- Ytprogram
- Ändringar i modell, jämförelse – arkitektur* se nästa sida för information

* se nedan för information

* VICO: Det som fler och fler börjar använda i BIM-modeller är informationen för 4D och 5D och då med hjälp av VICO Software. För att modeller skall kunna användas för 4D och 5D bör modellerna uppfylla ett minimumkrav. (Dessa krav kontrolleras genom denna regeluppbyggnad och kan därefter publiceras till VICO software) som dessa regler kontrollerar så att modellerna kan publiceras till VICO software.
* SIS Area kontroll: I Solibri Model Checker 9.7 finns det en extra modul för att ta fram BTA, BRA och NTA enligt ”SS 21054-2009”. Dessa regler är översatta till svenska och anpassade till att följa svensk standard med hjälp av BSAB och AMA koder.
* ”Svenskanpassade” BIM: Då det i Sverige inte finns någon fastställd BIM standard är de Finska BIM-kraven översatta till Svenska och anpassade till svenska regler och klassifikationer för att kunna användas som underlag till egna BIM krav tills det kommer en Nationell standard på vad som är BIM och vad som gäller.

Klassificeringar: De klassificeringar som medföljer är skapade att vara mallar som går att justera enligt önskemål i rådande projekt. Grunderna för klassificeringarna bygger på BSAB och AMA koder enligt BSAB 96 version 2. Alla klassificeringar läser information från parametrar enligt BIP-koders namngivning av parameternamn och plats, mer information finns på www.bipkoder.se

- Brandceller- Bygg BSABe
- Bygg BSABs
- Bygg BSABwr
- Bygg TypeID
- Byggdelar BSAB
- Byggdelar BSAB grupperad
- Bärande element
- El/Tele BSABwr
- El/Tele TypeID
- Fast inredning
- Hyresgäst
- Inredning & Utrustning
- Nödutgångar
- Produktionsresultat AMA
- Rumsgruppering
- Rumsutnyttjande
- Sprinkler BSABwr
- Sprinkler TypeID
- Utnyttjande Region Skåne
- Utrymmeskategorier BSAB
- Ventilation BSABwr
- Ventilation TypeID
- Vertical Tillgänglighet
- VICO 01
- VICO 02
- VICO 03
- VICO Inredning & Utrustning SWE
- VS BSABwr
- VS TypeID
- VVS Grupperad

Presentationer: 
Rapportmallar är översatta till svenska för att enklare kunna editera för egen presentationsmall.
- Sammanställning_mall
- Sammordningsrapport_detaljerad_mall
- Sammordningsrapport_enkel_mall
- Sammordningsrapport_mall

Information Takeoff: 
Det finns ett antal mallar för ITO som läser av information från modeller som är klassade med hjälp av BSAB och AMA koder.
- Antal Byggnads Element
- Antal MEP Element
- Area Beräkning SS 21054-2009
- Kalkylinformation
- Rum

Rapporter: 
ITO är ibland önskvärt för att få ut exel-dokument och det finns ett antal mallar som kan användas till att få ut önskad information från ITO.

Högsta kreditvärdighet