SWE Tools

SWE Tools är en Add-on för ARCHICAD som är framtagen för att underlätta för användare gällande dokumentationsbeskrivningar. Från och med version 17 finns det en gratis- och en licensversion.

swetools-267x357
SWE Tools funktioner och listor är önskemål från våra kunder och där det finns en beskrivning i standardböckerna har vi försökt att efterfölja dessa. Vissa funktioner är gratis. För att använda övriga delar krävs en licens. De funktioner som finns i SWE Tools för ARCHICAD är: 

Gratis
• Höjdkurvor
• Zonstämplar
• Dokumentationsbeskrivning;
      -Ritförteckning

Licens krävs
• Dokumentationsbeskrivning;
     -Ändrings-PM förteckning
     -Möbellista
     -Zonlista
• Lagernamnsbyggare

SWE Tool fungerar i ARCHICAD 15-20 på både Mac och Windows. För att hämta SWE Tools från vår hemsida klicka här ››
Högsta kreditvärdighet