SWE Tools

SWE Tools är en Add-on för ARCHICAD som är framtagen för att underlätta för användare gällande dokumentationsbeskrivningar. Från och med version 17 finns det en gratis- och en licensversion.

swetools-267x357
SWE Tools funktioner och listor är önskemål från våra kunder och där det finns en beskrivning i standardböckerna har vi försökt att efterfölja dessa. För att använda SWE Tools krävs att ni har VIP-avtal med oss. De funktioner som finns i SWE Tools för ARCHICAD är: 

Dokumentationsbeskrivning;
- Ritförteckning.
- Ändrings-PM förteckning
- Möbellista över möbler placerade i zoner
- Zonlista som presenterar vilka zoner (med area och omkrets) som finns i en specifik zon
- XML export till SWECOs CAD Upload
- Höjdkurvor. Illustrationer av höjdkurvor på markmodeller skapade från txt-filer
- Lagernamnsbyggare baserad på CAD-lager utgåva 3
- Zonstämpel med avancerade inställningar för presentation av information på planvyer.
- Möjlighet att exportera texter i zonstämpeln i olika DWG-lager
- Littera som ger användaren möjlighet att styra information i litterat med visningskombinationer

SWE Tool fungerar i ARCHICAD 19-21 på både Mac och Windows. 

För att hämta SWE Tools krävs en login, läs mer här ››

Högsta kreditvärdighet