Vår affärsidé

"Marknadsföra, lokalisera och sälja ARCHICAD och SOLIBRI med tillhörande program på den svenska marknaden. Byggbranschen med fokus på de som designar och bygger är vår målgrupp. Genom vår kunskap och vårt engagemang erbjuder vi förstklassig utbildning, konsultation och support."

alla-islandsv-940x500

Vi som jobbar på Graphisoft i Sverige är arkitekter och ingenjörer. Vi har länge arbetat med olika design- och BIM-verktyg och har en mycket bred kompetens inom byggindustrin. Vi utbildar oss kontinuerligt för att bibehålla en hög kompetens. Vi tar fram den svenskanpassade versionen av ARCHICAD och ger även ut litteratur anpassad för branschen. Vi utbildar arkitekter och ingenjörer i byggindustrin till att hitta de bästa metoderna och processerna för sin verksamhet. 

Tillsammans med kunderna utvecklar vi vårt tjänsteutbud samt anpassar våra kurser och vår support till den efterfrågan som finns på vår marknad. Även den svenska versionen och befintlig litteratur skapas i samarbete med våra användare.


Högsta kreditvärdighet