Vico Office Client

Vico hjälper beställare, byggentreprenörer och projektörer att gå från 2D, 3D till att dra full nytta av BIM och 5D. Deras mål är att bespara byggindustrin miljarder genom att fokusera på analyser och optimering av kostnad och tid. Vico har verktyg som erbjuder smartare planering, lean construction, bättre rytm, resursoptimering och lägre risk i byggprojektet.

vico1-267x357

Det byggs massor av 3D-modeller för byggprojekten i Sverige. Att inte återanvända dessa för mängdning, budget/kalkyl, tidplanering och inköp känns fel. Det finns så mycket information som går till spillo och vi gör massor av dubbelarbete. Det leder ofta till att vi arbetar med icke värdeskapande arbetsuppgifter. Idag kan arkitekten på ett enkelt sätt publicera hela sitt projekt till Vico. 

Detta görs med en programvara, Vico Office Client, som installeras på datorn. Efter installation finns det som tillval i ARCHICADs meny att publicera projektet rakt ut till Vico. Vi har nu upprättat en kurs som vi kallar Modellering för 5D. En kurs där vi går igenom hur vi optimerar arkitektens modell för att kunna utnyttjas maximalt i Vico Office.
Högsta kreditvärdighet